Činnost spolku se opírá o tyto základní body:

- podporu starosty, rady a zastupitelů obce

- spolupráci s TJ Jistebník a dalšími spolky v obci

- spolupráci se Základní a mateřskou školou v Jistebníku

- dobrovolnickou pomoc občanů při organizaci jednorázových či dlouhodobých aktivit

- podporu rodičů školních i předškolních dětí

- finanční podporu ze strany obce, místních podnikatelů či samotných občanů Jistebníku

- hospodaření spolku bude předkládáno vedení obce a výboru TJ Jistebník

- jednání s obecní radou ohledně možnosti vybudování hřišť  pro volejbal a beachvolejbal na malém hřišti u Základní školy

- jednání s obecní radou ohledně možnosti vybudování badmintonových kurtů na sále KD a umístění stolů na ping-pong tamtéž

- vyvolání diskuze ohledně možnosti odkoupení pozemků navazujících na areál hřiště TJ Jistebník. Majitel je připraven k jednáním ohledně prodeje pozemků za účelem využití pro obecní potřeby Jistebníku (parkoviště, hřiště, hasičský areál a pod.)

 

Konkrétní organizace akcí pro rok 2015:

- 5. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu (sobota 23. 5. 2015)

- Vánoční turnaj v ping – pongu a badmintonu (prosinec 2015)

 

Stalo se:

- 31. 1. 2015 se uskutečnil na Pradědu 1. ročník Jistebnické lyže, závodu ve slalomu. Věříme, že akce smysl měla,  že se zúčastněným líbila a že příští rok dokážeme zorganizovat její 2. ročník. Výsledky najdete na naších webových stránkách.

-  v pátek 13☺. 2.2015 došlo k registraci  organizace s názvem „Jistebník v pohybu z.s.“

- 16. 2. 2015 byl založen transparentní účet tohoto spolku, který bude využíván např. k příjmu startovného k závodům a finanční  komunikaci s případnými dárci. Číslo účtu je: 2200743991/2010 a na stránkách Fio banky  je veřejně přístupný.

 

Cíle pro rok 2015:

- zmapovat současný stav sportu v Jistebníku

- pokusit se o to, aby se za některými sporty nemuselo jezdit do Ostravy či okolí Jistebníku

- začít u nejmenších dětí v mateřské škole a dostat je v rámci výuky alespoň 1x týdně na sportoviště, pokusit se vytvořit podmínky pro sportování dětí  přímo v areálech školek

-  jako protiváhu chlapeckému fotbalovému oddílu se pokusit založit oddíl dívčího volejbalu

- vybudovat 1 hřiště na volejbal a nohejbal

- vybudovat 1 hřiště na beach volejbal

- zajistit hernu a stoly pro ping-pong a badminton

- zjistit zájem o kurz sebeobrany a bojových umění

- zjistit zájem o týdenní prázdninový sportovní kemp

 

Otázky pro občany:

- máte zájem o cvičení bojového umění přímo v Jistebníku a to zvláště pro děti školou povinné?

- měli byste zájem o pobyt svých dětí na týdenním prázdninovém sportovním kempu?

- můžete nám pomoci při případném budování hřiště u školy sehnáním antuky, písku, kůlů k natažení sítě a pod?

- máte zájem jakkoliv pomoci při výše zmíněných aktivitách ?

 

Veškeré náměty, připomínky, názory či nabídky ke spolupráci pište na: martin.otto@seznam.cz

 

Martin Otto, předseda Jistebník v pohybu z.s.